Личен състав и работни заплати

Назначаването на персонал е периодично възникваща необходимост. Дали ще подменяте кадри или ще назначавате нови, то определено ще възникнат въпроси по повод на документалното оформление, нормативните изисквания , правата и задълженията на двете страни и други. От АКАУНТ ВТ ще се погрижим да дадем яснота и да оформим пълния пакет документи, така че да не се налага да нарушавате работното си ежедневие.

АКАУНТ ВТ предлага:

  • Изготвяне на пълен набор от документи за трудовото досие на Вашите служитли.
  • Регистриране на трудови договори в НАП.
  • Изготвяне на месечни ведомости за заплати и съответните справки за осигурителни задължения.
  • Платежни нареждания за осигурителни задължения.
  • Създаване и подаване на месечни осигурителни Декларации Образец 1 и Образец 6.
  • Подаване на информация за болнични листове в НОИ.
  • Изготвяне на необходими декларации, правилници, удостоверения във връзка с изискванията на НАП, НОИ, Бюро по труда, Инспекция по труда и др.
  • Следене на промени в трудовото и социалното законодателство.